NADZORY BUDOWLANE - KIEROWNIK BUDOWY - INSPEKTOR NADZORU


mgr inż. budownictwa Paweł Aleksanderek


Inżynier budownictwa z 20-letnim doświadczeniem w budownictwie posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zakres działalności:

Prowadzenie budowy i pełnienie funkcji kierownika budowy.

Odbiór techniczny mieszkań od dewelopera, po remoncie oraz domów jednorodzinnych.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Kompleksowy nadzór budowlany.

Sporządzanie kosztorysów i harmonogramów budowlanych.

Konsultacje dotyczące doboru materiałów oraz rozwiązań projektowych.

Współpraca z rzetelnymi firmami branży architektonicznej, budowlanej, sanitarnej.

Wieloletnie doświadczenie w budownictwie i pozyskana wiedza pozwala mi na dojrzałą analizę zagadnień z zakresu budownictwa: poprawności projektów budowlanych, pomocy w wyborze wykonawców robót i koordynacja ich działań na budowie, optymalizacji kosztów inwestycji oraz doborze materiałów budowlanych. 

Obszar działania: Wrocław i okolice.