INWESTOR ZASTĘPCZY


Podejmując decyzję o realizacji inwestycji inwestor posiada na nią fundusze ale nie zawsze ma czas zająć się budową i przede wszystkim nie dysponuje wystarczajacą wiedzą budowlaną. A zależy mu na sprawnym zorganizowaniu i przeprowadzeniu budowy, wysokiej jakości wykonawczej i optymalizacji kosztów.

W takiej sytuacji doskonałą rozwiązaniem i pomocą jest osoba Inwestora Zastępczego, który przejmie wszystkie obowiązki jakie ustawa prawo budowalne nakłada na inwestora.

Inwestor Zastępczy zadba o:

Zorganizowanie procesu budowy.

Zapewnienie przygotowanie dokumentacji projektowej.

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Powołanie kierownika budowy i kontrola jego pracy.

Pilnowanie realizacji i odbiory poszczególnych etapów budowy. Jakości wykonanych działań i ich zgodnością zarówno z normami jak i ze specyfikacją całej inwestycji

Dobór firm wykonawczych, sporządzanie umów, negocjacje cen i określanie zakresu robót.

Dobór materiałów budowlanych i pomoc w ich zamawianiu, wyboru dostawcy, negocjacji cen, sporządzanie harmonogramu dostaw.

Dopilnowanie przebiegu prac zgodnie z ustalonym harmonogramem róbót

Współpracę z projektantem: ustalanie właściwych rozwiązań technicznych, dobór dobrych i ekonomicznych materiałów budowlanych, wychwytywanie potencjalnych niezgodności zaproponowanych rozwiązań z normami budowlanmi bądź wykraczającymi poza rozsądną ekonomikę inwestycji.

Koordynację działań firm podwykonawczych.

Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych na budowie.

Optymalizację kosztów budowy.

Przygotowanie dokumentacji odbiorowej inwestycji.