ODBIORY INWESTYCJI


Odbiory mieszkań od deweloperów.

Odbiór domów jednorodzinnych od firm wykonawczych, deweloperów.

Sprawdzenie zgodności wybudowanego obiektu z projektem budowlanym.

Analiza stanu technicznego budynku pod kątem zakupu, bądź sprzedaży nieruchomości.

Analiza stanu technicznego fragmentu budynku pod kątem naprawy usterki.

Z wizji lokalnej sporządzamy szczegółową opinię techniczną zawierającą analizę wszystkich usterek i niezgodności: z projektem, ustawą prawo budowlane, normami budowlanymi.

Sporządzamy wnioski i rekomendacje